» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 czerwca 2009 roku

Uchwała nr 207/1022/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach Panu Pawłowi ZarębieSymbol: 207/1022/2009

Uchwała nr 207/1022/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 1 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach Panu Pawłowi Zarębie.

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zgodnie z art. 36a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

§ 1

 

Powierzyć Panu Pawłowi Zarębie stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych
w Tarnowskich Górach od dnia 1 września 2009 do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-06-24

Wyświetleń: 1199

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-06-24

« POWRÓT

WYDRUK