» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 czerwca 2009 roku

Uchwała nr 207/1023/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na remont dachu w Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich GórachSymbol: 207/1023/2009

Uchwała nr 207/1023/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 1 czerwca 2009 roku

 

w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na remont dachu w Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 i ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz punkt 1, podp. 1.4 rozdziału II - "Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach" stanowiącego załącznik do uchwały nr 42/216/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 czerwca 2007 roku.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Zatwierdzić i skierować do realizacji wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości przekraczającej 60 tys. euro na remont dachu w Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Biura ds. Inwestycji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-06-24

Wyświetleń: 1076

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-06-24

« POWRÓT

WYDRUK