» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 209/1039/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej utworzenia przez Powiat Tarnogórski i gminy z terenu Powiatu Tarnogórskiego spółki prawa handlowego pod firmą "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Symbol: 209/1039/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 209/1037/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach i Zarządowi Województwa Śląskiego "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Tarnogórskiego na lata 2004-2015 obejmującego okres sprawozdawczy: 2007 i 2008 rok"

Symbol: 209/1037/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 209/1036/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7.

Symbol: 209/1036/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 209/1035/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23.

Symbol: 209/1035/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 209/1031/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 2 i Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17.

Symbol: 209/1031/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 209/1034/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23

Symbol: 209/1034/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 209/1033/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17

Symbol: 209/1033/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 209/1032/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17.

Symbol: 209/1032/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 209/1030/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

Symbol: 209/1030/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 209/1029/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

Symbol: 209/1029/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
POWRÓT