» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2009 roku

Uchwała nr 209/1033/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17Symbol: 209/1033/2009

Uchwała nr 209/1033/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 15 czerwca 2009 roku

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17.

 

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 209/1033/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 roku

 

 

Uchwała nr  ............../2009

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia  ................... 2009 roku

 

 

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17.

 

 

Na podstawie art. 12, pkt. 8, lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59, ust. 1 w związku z art. 5 c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

 

Z dniem 31 sierpnia 2010 roku dokonać likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 z siedzibą
w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17.

 

 

§ 2

 

Majątek zlikwidowanego Technikum Uzupełniającego nr 1 stanowić będzie majątek Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, ul. Karola Miarki 17.

 

§ 3

 

1.       Dokumentacja zlikwidowanego Technikum Uzupełniającego nr 1 pozostanie w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, ul. Karola Miarki 17.

2.       Dokumentacja przebiegu nauczania zostanie przekazana Śląskiemu Kuratorowi Oświaty 
w terminie do dnia 30 września 2010 roku.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 6

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-06-24

Wyświetleń: 1478

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-06-24

« POWRÓT

WYDRUK