» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2009 roku

Uchwała nr 209/1036/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7.Symbol: 209/1036/2009

Uchwała nr 209/1036/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 15 czerwca 2009 roku

 

 

w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zmian.)

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 209/1036/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 roku

 

 

 

Uchwała nr  ..................

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia  ...........................

 

 

w sprawie: zmiany aktu założycielskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592. z późn. zmian.) w związku z art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.).

  

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Z dniem 17 sierpnia 2009 roku zmienia się akt założycielski Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach w części dotyczącej siedziby placówki.

 

 

§ 2

 

W zakresie określonym w §1 akt założycielski Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Tarnowskich Górach otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 17 sierpnia 2009 r.

 

§ 5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                                              


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-06-24

Wyświetleń: 1533

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-06-24

« POWRÓT

WYDRUK