» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 czerwca 2009 r.

Tytuł:  Uchwała nr 209/1042/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

Symbol: 209/1042/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 209/1043/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tworóg niektórych zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tworóg

Symbol: 209/1043/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 209/1044/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania rokowań na potrzeby ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 209/1044/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 209/1045/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na wynajem pomieszczenia użytkowego, położonego przy ulicy Karola Miarki 17 w Tarnowskich Górach, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, z przeznaczeniem na przepompownię sieciową.

Symbol: 209/1045/2009

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 209 - 1045 - 2009 Typ: ZIP, Rozmiar: 11.31 KB
2) Załącznik nr 1 do uchwały nr 209 - 1045 - 2009 Typ: ZIP, Rozmiar: 13.15 KB

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
POWRÓT