» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLI z dnia 30.06.2009r.

Tytuł:  Uchwała Nr XLI/395/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany aktu założycielskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XLI/395/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 35 KB

Data wprowadzenia: 2009-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLI/394/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-06-30

Data wprowadzenia: 2009-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLI/393/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-06-30

Data wprowadzenia: 2009-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLI/392/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-06-30

Data wprowadzenia: 2009-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLI/391/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-06-30

Data wprowadzenia: 2009-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLI/390/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 2 i Technikum Uzupełniającego nr 1 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-06-30

Data wprowadzenia: 2009-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLI/389/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-06-30

Data wprowadzenia: 2009-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLI/388/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyłączenia Technikum dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-06-30

Data wprowadzenia: 2009-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLI/387/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XLI/387/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB
2) załacznik do uchwały Typ: XLS, Rozmiar: 169.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLI/386/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego na kąpielisku strzeżonym nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie letnim 2009 r.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLI/384/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia rzeczowych składników majątku trwałego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Tarnogórski.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XLI/384/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB

Data wprowadzenia: 2009-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLI/385/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLI/383/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-06-30

Data wprowadzenia: 2009-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLI/382/2009Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Tworóg niektórych zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tworóg.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLI/381/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia przez Powiat Tarnogórski i gminy z terenu Powiatu Tarnogórskiego spółki prawa handlowego pod firmą "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-06-30

Data wprowadzenia: 2009-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLI/380/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie uznania skargi wniesionej przez radnego Pana Pawła Mrachacza na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach za bezzasadną.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-06-30

Data wprowadzenia: 2009-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLI/379/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska i jego kontrolach na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2008 roku.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załacznik do uchwały Typ: ZIP, Rozmiar: 305.65 KB

Data dokumentu: 2009-06-30

Data wprowadzenia: 2009-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLI/378/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za 2008 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załacznik do uchwały Typ: DOC, Rozmiar: 461.5 KB

Data dokumentu: 2009-06-30

Data wprowadzenia: 2009-07-02

WIĘCEJ »
POWRÓT