» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLII z dnia 25.08.2009r.

Uchwała Nr XLII/404/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rokSymbol: EB.0716-16/06

Uchwała Nr  XLII/404/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok


Na podstawie art.12 pkt 5, art.51 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala
 

§ 1

Do Uchwały Nr XXXIV/319/2008  Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 "Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok" zmienia się kwotę 138 519 238 zł na kwotę 135 776 870 zł

2. w § 2 ust. 1 "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok" zmienia się kwotę
150 876 720 zł na kwotę 148 134 352 zł

3. w § 2 ust. 4 "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2009 roku" zmienia się kwotę 33 452 803 zł na kwotę
29 913 873 zł

4. w § 4 W budżecie tworzy się rezerwy
ust. 1 ogólną zmienia się kwotę 815 zł na kwotę 50 815 zł

5. w § 5 ust. 1 "Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
a) dochody zmienia się kwotę  740 455 zł na kwotę 770 455 zł,
b) wydatki zmienia się kwotę 1 106 236 zł na kwotę 1 136 236 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 10".

6. w § 5 ust. 2 "Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla: pkt b) zakładu budżetowego:
a) stan środków na początek okresu wynosi - 135 000 zł,
b) przychody zmienia się kwotę 2 989 700 zł na kwotę 3 662 900 zł,
c) wydatki zmienia się kwotę 2 989 700 zł na kwotę 3 632 900 zł,
d) stan środków obrotowych na koniec roku wynosi - 105 000 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 12".

§ 2 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

Dokonać zmian w Załączniku Nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4

Dokonać zmian w Załączniku Nr 6 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2009 roku do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5

Dokonać zmian w Załączniku Nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 6

Dokonać zmian w Załączniku Nr 10 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 7

Dokonać zmian w Załączniku Nr 12 Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2009 rok Powiatu Tarnogórskiego do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 8

Dokonać zmian w Załączniku Nr 16 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu Tarnogórskiego.


§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (31.08.2009)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman

Data wprowadzenia: 2009-08-31

Wyświetleń: 1256

Załączniki:
1) załącznik do uchwały Wprowadził: Barbara Rzyman, Dnia: 2009-08-31, Pobrań: 933, Typ: XLS, Rozmiar: 185 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2009-08-31

« POWRÓT

WYDRUK