» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLII z dnia 25.08.2009r.

Uchwała Nr XLII/403/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości działek gruntu położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 66, w drodze umowy darowizny.Symbol: EB.0716-16/06

Uchwała Nr XLII/403/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości działek gruntu położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 66, w drodze umowy darowizny.


Na podstawie  art. 25 b w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2004. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z § 5 oraz § 6 ust. 1 lit. c Uchwały Nr XIII/148/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości (z późn. zm.)

 

Rada Powiatu
uchwala:


§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie w drodze umowy darowizny, do powiatowego zasobu nieruchomości,nieruchomości w obrębie której usytuowany jest cmentarz żydowski wraz z budynkiem dawnego domu pogrzebowego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 66, obejmującej działki:
1. nr  475/91 o powierzchni 0,0970 ha;
2. nr 1839/113 o powierzchni 0,4101 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą KW nr 9113;
3. nr 476/90 o powierzchni 0,0286 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą KW nr 9113;
4. nr 1837/92 o powierzchni 0,0830 ha,
stanowiące własność Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (31.08.2009)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman

Data wprowadzenia: 2009-08-31

Wyświetleń: 1364

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2009-08-31

« POWRÓT

WYDRUK