» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLII z dnia 25.08.2009r.

Uchwała Nr XLII/400/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie utworzenia przez Powiat Tarnogórski spółki prawa handlowego pod firmą "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach.Symbol: EB.0716-16/06

Uchwała Nr XLII/400/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie utworzenia przez Powiat Tarnogórski spółki prawa handlowego pod firmą "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2), art. 12 pkt 8) g) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 2, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) oraz  w związku z przejętym, Uchwałą Nr XXXVII/350/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia  30 marca 2009r. Programem Restrukturyzacji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach

Rada Powiatu
uchwala:


§1

Utworzyć przez Powiat Tarnogórski jednoosobową spółkę prawa handlowego, w formie spółki akcyjnej pod firmą "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach.


§2

Wnieść wkład pieniężny w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i objąć wszystkie akcje w kapitale zakładowym spółki wymienionej w §1.


§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (31.08.2009)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman

Data wprowadzenia: 2009-08-31

Wyświetleń: 1913

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2009-08-31

« POWRÓT

WYDRUK