» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLII z dnia 25.08.2009r.

Uchwała Nr XLII/397/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2009 - 2011".Symbol: EB.0716-16/06

Uchwała Nr XLII/397/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2009 - 2011".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 2  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493)


Rada Powiatu
uchwala:


§ 1

Przyjąć "Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie realizowany w Powiecie Tarnogórskim w latach 2009 - 2011" w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Uchwała zostanie ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (1.09.2009)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman

Data wprowadzenia: 2009-09-01

Wyświetleń: 1236

Załączniki:
1) załacznik do uchwały Wprowadził: Barbara Rzyman, Dnia: 2009-09-01, Pobrań: 907, Typ: DOC, Rozmiar: 190 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2009-09-01

« POWRÓT

WYDRUK