» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLII z dnia 25.08.2009r.

Uchwała Nr XLII/396/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim ul. Morcinka 9.Symbol: EB.0716-16/06

Uchwała Nr XLII/396/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Nakle Śląskim ul. Morcinka 9.
 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)


Rada Powiatu
uchwala:


§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2010 roku rozwiązuje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim
ul. Morcinka 9.


§ 2

1. Majątek rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych stanowić będzie majątek Powiatu Tarnogórskiego.

2. Dokumentacja rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zostanie przekazana Powiatowi Tarnogórskiemu.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (1.09.2009)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman

Data wprowadzenia: 2009-09-01

Wyświetleń: 1287

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2009-09-01

« POWRÓT

WYDRUK