» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 sierpnia 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 218/1122/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości działek gruntu położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 66, w drodze umowy darowizny.

Symbol: 218/1122/2009

Załączniki:
1) Uchwała nr 218/1122/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 53.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 219/1123/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Tarnogórskiego na miesiąc sierpień 2009 roku

Symbol: 219/1123/2009

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały Typ: XLS, Rozmiar: 72.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 218/1121/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia zgody na użytkowanie Logo Powiatu Tarnogórskiego przez Inkubator Przedsiębiorczości w celu umieszczenia w zestawieniu z logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej w ramach projektu "Język obcy nam nieobcy - kursy językowe dla dorosłych osób pracujących"

Symbol: 218/1121/2009

Data wprowadzenia: 2009-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 218/1120/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pana Marcina Ślęzaka nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Symbol: 218/1120/2009

Data wprowadzenia: 2009-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 218/1119/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Dziewior nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 218/1119/2009

Załączniki:
1) Uchwała nr Typ: DOC, Rozmiar: 32 KB

Data wprowadzenia: 2009-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 218/1118/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Różyło nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Symbol: 218/1118/2009

Data wprowadzenia: 2009-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 218/1117/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Leszczyńskiej - Pelczar nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Symbol: 218/1117/2009

Data wprowadzenia: 2009-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 218/1116/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Anety Szymaniec nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 218/1116/2009

Załączniki:
1) Uchwała nr 218/1116/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 30 KB

Data wprowadzenia: 2009-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 218/1115/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Boguwolskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 218/1115/2009

Załączniki:
1) Uchwała nr 218/1115/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 32 KB

Data wprowadzenia: 2009-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 218/1114/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Milata nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 218/1114/2009

Załączniki:
1) Uchwała nr 215/1114/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 32 KB

Data wprowadzenia: 2009-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 218/1113/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Sopuch nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 218/1113/2009

Załączniki:
1) uchwała nr 218/1113/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 32 KB

Data wprowadzenia: 2009-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 218/1112/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim.

Symbol: 218/1112/2009

Data wprowadzenia: 2009-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 218/1111/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Województwa Śląskiego do sformułowania, podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Oświaty", poddziałanie 9.1.3 "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 w ramach zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego umowy nr POKL.09.01.03-24-001/08 z dnia 9 lutego 2009r. o dofinansowanie projektu.

Symbol: 218/1111/2009

Data wprowadzenia: 2009-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 218/1110/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie: zaopiniowania Projektu "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krupski Młyn na lata 2004-2015"

Symbol: 218/1110/2009

Data wprowadzenia: 2009-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 218/1108/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2009 - 2011"

Symbol: 218/1108/2009

Załączniki:
1) Program Korekcyjno-Edukacyjny (...) Typ: DOC, Rozmiar: 179.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-09-03

WIĘCEJ »
POWRÓT