» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały zarządu Powiatu z dnia 7 września 2009 roku

Uchwała nr 226/1145/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 września 2009 rokuSymbol: 226/1145/2009

Uchwała nr 226/1145/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 7 września 2009 roku

 

 

w sprawie odmowy umorzenia zadłużenia Pana ............zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

 

 

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 10 Uchwały nr XXXIX/362/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia  28 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności Powiatu z tytułu należności pieniężnych, zmienionej Uchwałą nr LI/500/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1

 

Nie wyrazić zgody na umorzenie Panu ................należności które na dzień 03.09.2009r. wynoszą .............zł tj.

-  należność w kwocie ..............zł z tytułu nienależnych Panu .............diet jako radnego Rady Powiatu,

-    należność w kwocie .........zł z tytułu odsetek

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-09-24

Wyświetleń: 1303

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-09-24

« POWRÓT

WYDRUK