» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały zarządu Powiatu z dnia 7 września 2009 roku

Uchwała Nr 226/1147/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rokSymbol: 226/1147/2009

 

Uchwała  Nr 226/1147/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 7 września  2009 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)  oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z 2005r.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1

 

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 5 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

 

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok ,  zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-10-06

Wyświetleń: 977

Załączniki:
1) Załączniki do uchwąły nr 226/1147/2009 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2009-10-06, Pobrań: 1033, Typ: ZIP, Rozmiar: 3.84 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-10-06

« POWRÓT

WYDRUK