» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2009 roku

Uchwała nr 231/1163/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rokSymbol: 231/1163/2009

Uchwała nr 231/1163/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 21 września 2009 roku

 

w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Uruchomioną rezerwę w wysokości 654 660 zł z tego:

 

1.rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł przeznaczyć na:

 

- udział reprezentacji radnych Powiatu Tarnogórskiego w Turnieju Halowej Piłki Nożnej o randze Pucharu Polski w Powiecie Świdnickim w kwocie 6 800 zł;

- realizację zadań pn. "Remont części ciśnieniowej nieczynnego kotła nr 27355 w kotłowni w Nakle Śląskim w kwocie 43 200 zł.

 

2. rezerwę celowa na wydatki związane z oświatą w wysokości 604 660 zł przeznaczyć na:

 

-      zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia;

-      zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Technicznych i Usługowych w Tarnowskich Górach o kwotę 111 000 zł    w tym na wynagrodzenia 80 000 zł i pochodne w wysokości 31 000 zł;

-      zwiększenie budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach o kwotę 51 000 zł w tym na wynagrodzenia 22 000 zł i pochodne w wysokości 29 000 zł;

-      zwiększenie budżetu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach o kwotę 244 600 zł  w tym na wynagrodzenia 195 000 zł i pochodne w wysokości 35 000 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 14 600 zł;

-      zwiększenie budżetu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia;

-      zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach o kwotę 16 000 zł  w tym na wynagrodzenia 6 000 zł i pochodne w wysokości 10 000 zł;

-      zwiększenie budżetu Zespołu Szkól Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach o kwotę 44 000 zł  w tym na wynagrodzenia 42 000 zł i pochodne w wysokości 2 000 zł;

-      zwiększenie budżetu Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim o kwotę 20 000 zł  z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

-      zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących o kwotę 8 060 zł  z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli  i rencistów.

 

§ 2

 

Do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. w § 4  W budżecie tworzy się rezerwy:

ust. 1 ogólną zmienia się kwotę 50 815 zł na kwotę 815 zł.

 

ust.3 celową  na wydatki związane z oświatą

zmienia się kwotę 748 978 zł na kwotę 144 318 zł

  

 

§ 3

 

Dokonać zmian w załączniku nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 r. do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

 

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-09-25

Wyświetleń: 954

Załączniki:
1) Załączniki do uchwaly nr 231/1163/2009 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-09-25, Pobrań: 873, Typ: XLS, Rozmiar: 36.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-09-25

« POWRÓT

WYDRUK