» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2009 roku

Uchwała Nr 231/1165/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach Pani Joannie PtakSymbol: 231/1165/2009

Uchwała Nr 231/1165/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 21 września 2009 roku

 

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach  Pani Joannie Ptak.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. nr 142, późn.  zm.) zgodnie z art. 36a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

 

Zarząd Powiatu

 uchwala:

§ 1

 

Powierzyć Pani Joannie Ptak pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Elektroniczno  -Ekonomicznych w Kaletach od dnia 1 października 2009 do czasu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach,  jednak nie dłużej niż do 31 lipca  2010 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-09-25

Wyświetleń: 1085

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-09-25

« POWRÓT

WYDRUK