» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2009 roku

Uchwała nr 231/1167/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 września 2009r. w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2010 roku pomocy finansowej Gminie Tworóg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Lubliniecka w sołectwie Koty".Symbol: 231/1167/2009

Uchwała nr 231/1167/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 21 września 2009r.

 

 

w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2010 roku pomocy finansowej Gminie Tworóg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Lubliniecka w sołectwie Koty".

 

Działając na podstawie art.32 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1592 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

Uchwala:

 

§1

 

Skierować do Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2010 roku pomocy finansowej Gminie Tworóg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Lubliniecka w sołectwie Koty"".

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 231/1167/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 września 2009 r.

 

 

Uchwała nr......./......./.........

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ......................... 2007r.

 

w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2010 roku pomocy finansowej Gminie Tworóg na realizację zadania pn. ""Przebudowa drogi gminnej - ul. Lubliniecka w sołectwie Koty"".

           

Działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 3 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 roku nr 88, poz. 539 z późn. zm.) oraz art.7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1592 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§1

 

1.       Powiat Tarnogórski wyraża wolę udzielenia pomocy finansowej Gminie Tworóg na realizację zadania pn. ""Przebudowa drogi gminnej - ul. Lubliniecka w sołectwie Koty"".

2.       Wysokość pomocy finansowej udzielanej na realizację zadania wymienionego w punkcie 1 niniejszej uchwały wyniesie 5 000 zł i będzie przekazana z budżetu powiatu na 2010 rok.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega  ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-09-25

Wyświetleń: 959

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-09-25

« POWRÓT

WYDRUK