» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2009 roku

Uchwała Nr 231/1169/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 września 2009 roku w sprawie udzielenia zgody na użytkowanie Logo Powiatu Tarnogórskiego przez Inkubator Przedsiębiorczości w celu umieszczenia w zestawieniu z logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej w ramach projektu "Wsparcie na start"Symbol: 231/1169/2009

Uchwała Nr 231/1169/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 21 września 2009 roku

 

w sprawie udzielenia zgody na użytkowanie Logo Powiatu Tarnogórskiego przez Inkubator Przedsiębiorczości w celu umieszczenia w zestawieniu z logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej w ramach projektu "Wsparcie na start"

 

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 1 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz realizując Uchwałę Zarządu Powiatu nr 142/1010/2005 z dn. 14 lutego 2005 roku w sprawie ustanowienia Logo Powiatu Tarnogórskiego oraz ustalenia zasad korzystania z logo

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

Wyrazić zgodę na używanie Logo Powiatu Tarnogórskiego przez Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 49 w Tarnowskich Górach w celu umieszczenia w zestawieniu z logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej w ramach projektu "Wsparcie na start". Logo będzie użytkowane w czasie realizacji ww. projektu. Warunki użytkowania Logo określone będą w umowie zawartej z wnioskodawcą.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-09-25

Wyświetleń: 1022

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-09-25

« POWRÓT

WYDRUK