» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2009 roku

Uchwała nr 233/1175/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2cSymbol: 233/1175/2009

Uchwała nr 233/1175/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 28 września 2009 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2c.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1  i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2001r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt  3 i art. 37 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)  oraz § 7, § 10 ust. 1 i § 11 uchwały Nr XIII/148/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości, w związku z uchwałą nr XLII/402/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2, 2a, 2b, 2c.

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

1.       Przeprowadzić, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, sprzedaż 18 lokali mieszkalnych położonych w budynku wielorodzinnym w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2c, wraz z pomieszczeniami przynależnymi - piwnicami oraz udziałami w prawie własności budynku oraz gruntu, stanowiącego działkę nr 343/8 o powierzchni 0,2400 ha powstałą w wyniku podziału działki gruntu nr 314/8 dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest  KW nr  58530.

2.       Ustalić ceny lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałami w nieruchomości wspólnej  na kwoty:

a)       lokal nr 1 -  91 000 zł.

b)       lokal nr 2 -  88 000 zł.

c)       lokal nr 3 -   95 000 zł.

d)       lokal nr 4 -   93 000 zł.

e)       lokal nr 5 -   92 000 zł.

f)         lokal nr 6 -   88 000 zł.

g)       lokal nr 7 -   78 000 zł.

h)       lokal nr 8 -   106 000 zł.

i)         lokal nr 9 -   81 000 zł.

j)         lokal nr 10 -  110 000 zł.

k)       lokal nr 11 -  78 000 zł.

l)         lokal nr 12 -  106 000 zł.

m)     lokal nr 13 -  77 000 zł.

n)       lokal nr 14 -  106 000 zł.

o)       lokal nr 15 -   80 000 zł.

p)       lokal nr 16 -  110 000 zł.

q)       lokal nr 17 -  77 000 zł.

r)        lokal nr 18 -  106 000 zł.

3.       Zatwierdzić treść wykazu nieruchomości (lokali mieszkalnych) przeznaczonych do sprzedaży, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4.       Udzielić, dotychczasowym najemcom, opisanym w ust. 1, bonifikaty w wysokości 70% ceny określonej w ust. 2, w przypadku jednoczesnej sprzedaży 100% lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku lub    w wysokości 40% ceny określonej w ust. 2 w pozostałych przypadkach, pod warunkiem zapłaty ceny sprzedaży jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-10-02

Wyświetleń: 948

Załączniki:
1) Wykaz Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-10-02, Pobrań: 1048, Typ: XLS, Rozmiar: 36 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-10-02
Edycja dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-10-02
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK