» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 listopada 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 247/1263/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: 247/1263/2009

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 247/1263/2009 Typ: XLS, Rozmiar: 197.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 247/1264/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 listopada 2009 roku 2009 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr XLIII/415/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Tarnogórski umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Miedarach.

Data wprowadzenia: 2009-11-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 247/1265/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie drugiej autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do zaciągnięcia zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Symbol: 247/1265/2009

Data wprowadzenia: 2009-11-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 247/1266/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 247/1266/2009

Data wprowadzenia: 2009-11-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 247/1267/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości treści wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 247/1267/2009

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 247/1267/2009 - wykaz Typ: XLS, Rozmiar: 34.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-11-26

WIĘCEJ »
POWRÓT