» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 250/1272/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.Symbol: 250/1272/2009

Uchwała nr 250/1272/2009

 Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 7 grudnia 2009 roku

 

w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5, art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)oraz art.188 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249 poz.2104z późn. zm)

  

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Uruchomioną rezerwę w wysokości 9 375 zł z tego:

 

1.rezerwę ogólną w wysokości 9 375 zł przeznaczyć na:

 

- zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Elektryczno-Ekonomicznych w Kaletach o kwotę 8 275 zł                         

   z przeznaczeniem na zakup  i montaż nowego pieca centralnego ogrzewania;

-  zwiększenie budżetu Wydziału Kultury o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów Dnia Górnika;

-  zwiększenie budżetu Wydziału Kultury o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zwiększenie puli nagród  w konkursie na  ,, Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową".

 

 

 

§2

 

 

Do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1.w § 2 ust.3 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego  na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji  w 2009 roku zmienia się  kwotę 21 189 247 zł na kwotę 21 197 522 zł

 

 

2. w § 4  W budżecie tworzy się rezerwy:

ust. 1 ogólną zmienia się kwotę 28 255 zł na kwotę 18 880 zł.

 

 

 

§ 3

 

Dokonać zmian w załączniku nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 r. do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

                                                                                 

§4

 

Dokonać zmian w załączniku nr 6  Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2008 roku do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 6

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-12-18

Wyświetleń: 1057

Załączniki:
1) załączniki do uchwały nr 250/1272/2009 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-12-18, Pobrań: 1036, Typ: XLS, Rozmiar: 68.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-12-18

« POWRÓT

WYDRUK