» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 stycznia 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 260/1324/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na bieżące utrzymanie czystości w budynkach, utrzymanie czystości chodników i parkingów, odśnieżanie placów, chodników i parkingów wokół budynków, usługi portierskie w 2010 r.

Symbol: 260/1324/2010

Data wprowadzenia: 2010-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 260/1323/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43

Symbol: 260/1323/2010

Data wprowadzenia: 2010-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 260/1322/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43.

Symbol: 260/1322/2010

Data wprowadzenia: 2010-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 260/1321/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 7 z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43

Symbol: 260/1321/2010

Data wprowadzenia: 2010-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 260/1320/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 11 z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43

Symbol: 260/1320/2010

Data wprowadzenia: 2010-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 260/1319/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43.

Symbol: 260/1319/2010

Data wprowadzenia: 2010-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 260/1318/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Gliwicach-Żernikach przy ul. Elsnera 21, dotacji z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w kościele filialnym p.w. Narodzenia NMP w Szałszy, wpisanym do rejestru zabytków pod Nr A/282/60 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 7 marca 1960 roku, obecnie w księdze rejestru zabytków woj. śląskiego pod nr A/277/09

Symbol: 260/1318/2010

Data wprowadzenia: 2010-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 260/1317/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości położonych w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach oraz w budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 260/1317/2010

Załączniki:
1) Załącznik Typ: DOC, Rozmiar: 69 KB
2) Załącznik Typ: DOC, Rozmiar: 59.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 260/1316/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Kolejowej.

Symbol: 260/1316/2010

Załączniki:
1) Załącznik nr 2 Typ: DOC, Rozmiar: 47 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 51 KB
3) Załącznik Typ: XLS, Rozmiar: 32.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 260/1315/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Gminie Świerklaniec, obręb Nakło, karta mapy 2 wraz ze sprzedażą budynków i budowli usytuowanych na przedmiotowych nieruchomościach

Symbol: 260/1315/2010

Data wprowadzenia: 2010-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 260/1314/2010

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 260/1314/2010 Typ: XLS, Rozmiar: 278 KB

Data wprowadzenia: 2010-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 260/1313/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rok

Symbol: 260/1313/2010

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 260/1313/2010 Typ: XLS, Rozmiar: 49 KB

Data wprowadzenia: 2010-01-20

WIĘCEJ »
POWRÓT