» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLVII z dnia 26.01.2010r.

Tytuł:  Uchwała Nr XLVII/436/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty - Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności komisji za 2009 rok.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Zalacznik Typ: PDF, Rozmiar: 473.43 KB
2) SPRAWOZDANIE Typ: DOC, Rozmiar: 22.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLVII/443/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/432/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) załącznik Typ: XLS, Rozmiar: 243.5 KB
2) załacznik Typ: XLS, Rozmiar: 68.5 KB
3) uchwała 1 Typ: DOC, Rozmiar: 72 KB

Data wprowadzenia: 2010-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLVII/441/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Gliwicach-Żernikach przy ul. Elsnera 21, dotacji z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w kościele filialnym p.w. Narodzenia NMP w Szałszy, wpisanym do rejestru zabytków pod Nr A/282/60 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 7 marca 1960 roku, obecnie w księdze rejestru zabytków woj. śląskiego pod nr A/277/09

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) uchwała Typ: DOC, Rozmiar: 25.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLVII/439/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie złożone przez Kancelarię Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Zawadzkiem, reprezentowaną przez radcę prawnego Pana Marka Sztęborowskiego, w imieniu związków zawodowych, do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XLII/400/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie utworzenia przez Powiat Tarnogórski spółki prawa handlowego pod firmą "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) uchwała Typ: DOC, Rozmiar: 51.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLVII/440/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa polegającego na nie rozpatrzeniu skargi na działanie Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach, złożonego przez Kancelarię Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Zawadzkiem, reprezentowaną przez radcę prawnego Pana Marka Sztęborowskiego, w imieniu związków zawodowych działających przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach oraz w sprawie uznania skargi wniesionej przez powyższą Kancelarię w imieniu tychże związków zawodowych na działania Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach dotyczące nieprawidłowości w procesie restrukturyzacji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach za bezzasadną.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) uchwała Typ: DOC, Rozmiar: 78 KB

Data wprowadzenia: 2010-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLVII/442/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Gminie Świerklaniec, obręb Nakło, karta mapy 2 wraz ze sprzedażą budynków i budowli usytuowanych na przedmiotowych nieruchomościach .

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) uchwała Typ: DOC, Rozmiar: 34.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLVII/437/2010Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Powiatu w Tarnowskich Górach do rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Tarnogórskiego złożonej przez pana Jana Tomiczek, oraz przekazania skargi zgodnie z właściwością do rozpatrzenia Wojewodzie

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Typ: DOC, Rozmiar: 30 KB

Data wprowadzenia: 2010-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLVII/438/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uznania skargi wniesionej przez Pana Roberta Burdzy na czynności Starosty Tarnogórskiego za bezzasadną.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Typ: DOC, Rozmiar: 35.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-01-29

WIĘCEJ »
POWRÓT