» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 lutego 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 266/1338/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XLVI/433/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych prze osoby prawne lub fizyczne.

Symbol: 266/1338/2010

Załączniki:
1) załącznik nr 1 Typ: LAPX, Rozmiar: 124.46 KB

Data wprowadzenia: 2010-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 266/1337/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie podziału zadań związanych z realizacją uchwał XLVII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 266/1337/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 266/1337/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 65.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 266/1336/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie edukacji pozaszkolnej

Symbol: 266/1336/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 266/1336/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 68.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 266/1335/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały nr XXXVII/354/09 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: 266/1335/2010

Załączniki:
1) załącznik nr 1 Typ: LAPX, Rozmiar: 160.27 KB

Data wprowadzenia: 2010-02-04

WIĘCEJ »
POWRÓT