» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 lutego 2010 roku

Uchwała nr 269/1351/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy granicy z gminami Radzionków i Świerklaniec w dzielnicy Bobrowniki - Wschód Miasta Tarnowskie GórySymbol: 269/1351/2010

Uchwała nr 269/1351/2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia 11 lutego 2010 roku

 

w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy granicy z gminami Radzionków i Świerklaniec w dzielnicy Bobrowniki - Wschód Miasta Tarnowskie Góry.

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11, pkt 8), lit. a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80, poz. 717) oraz § 59, ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 § 1

 

Zgłosić następujące wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy granicy z gminami Radzionków i Świerklaniec w dzielnicy Bobrowniki - Wschód Miasta Tarnowskie Góry:

¡         dla planowanej drogi ekspresowej S11 na kierunku północ - południe należy przewidzieć pas terenu zgodnie z propozycją przebiegu tej drogi przyjętą przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach uchwałą nr XIII/141/2007 z dnia 28.08.2007r. w sprawie propozycji przebiegu dróg ekspresowych S11 i S1 na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

¡         dla dróg publicznych należy przewidzieć pas terenu na cele związane z komunikacją pieszo-rowerową.

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-02-18

Wyświetleń: 1119

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-02-18

« POWRÓT

WYDRUK