» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLVIII z dnia 25.02.2010r.

Tytuł:  Uchwała Nr XLVII/445/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 4123.55 KB

Data wprowadzenia: 2010-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLVIII/455/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2009 roku.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 221.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLVIII/444/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2010-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLVIII/451/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 7 z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2010-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLVIII/452/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zamiaru likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2010-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała NR XLVIII/447/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XLVI/433/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizczne.

Data wprowadzenia: 2010-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała NR XLVIII/446/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górachz dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2010-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR XLVIII/448/2010 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACHz dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego ( z późn. zm.)

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2010-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLVIII/449/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwał Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XX/174/2004 z dnia 23 marca 2004 roku oraz Nr XLVI/435/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku dotyczących Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wobec likwidacji przedmiotowego Funduszu.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2010-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  wała Nr XLVIII/453/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2010-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLVIII/450/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 11 z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2010-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLVIII/454/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych z siedzibą w Kaletach w przy ul.Rogowskiego 43.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2010-03-05

WIĘCEJ »
POWRÓT