» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 marca 2010 r.

Uchwała nr 274/1365/ 2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie udzielenia zgody na używanie herbu Powiatu Tarnogórskiego przez Pana Edwarda Wyżgoła w celu umieszczenia herbu w publikacjach turystyczno-promocyjnych, których Pan Wyżgoł jest autorem.Symbol: 274/1365/2010

Uchwała nr 274/1365/ 2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia 4 marca 2010 roku

 

w sprawie udzielenia zgody na używanie herbu Powiatu Tarnogórskiego
przez Pana Edwarda Wyżgoła w celu umieszczenia herbu w publikacjach turystyczno-promocyjnych, których Pan Wyżgoł jest autorem.

 

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 1 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

oraz

realizując Uchwałę Rady Powiatu nr XXI/185/2004 z dn. 27 kwietnia 2004 roku
w sprawie ustalenia zasad korzystania z herbu Powiatu Tarnogórskiego

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

1.       Wyrazić zgodę na bezpłatne używanie herbu Powiatu Tarnogórskiego przez Pana Edwarda Wyżgoła celem umieszczenia herbu w następujących publikacjach turystyczno-promocyjnych, których Pan Wyżgoł jest autorem:

1.       przewodnik "Atrakcje turystyczne Ziemi Tarnogórskiej" - wyd. III zaktualizowane

2.       przewodnik "Śląsk Biały"

3.       przewodnik "Świerklaniec i okolice" - wyd. II zaktualizowane

4.       pocztówki i składanki historyczne

2.       Wyrazić zgodę na używanie herbu Powiatu Tarnogórskiego na czas dystrybucji publikacji wymienionych w pkt. 1.

 

§ 2

Warunki używania herbu określone będą w umowie zawartej z wnioskodawcą.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2010-03-12

Wyświetleń: 1090

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-03-12

« POWRÓT

WYDRUK