» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 marca 2010 r.

Uchwała nr 274/1363/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwał Zarządu Powiatu nr 11/50/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. oraz nr 209/1038/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. dotyczących Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wobec likwidacji przedmiotowego Funduszu.Symbol: 274/1363/2010

 

Uchwała nr 274/1363/2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia 4 marca 2010 roku

w sprawie uchylenia Uchwał Zarządu Powiatu nr 11/50/2007 z dnia 15 stycznia
2007 r. oraz nr 209/1038/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
dotyczących Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wobec likwidacji przedmiotowego Funduszu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 1 pkt 1, art. 6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2009 roku Nr 215, poz. 1664).

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Uchylić uchwały:

1.      Uchwałę nr 11/50/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 stycznia
2007 r. w sprawie przyjęcia "Sposobu, trybu złożenia wniosku, terminów rozpatrywania wniosków oraz sposobu rozliczenia i kontroli realizacji zadania dotowanego
ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Tarnowskich Górach",

2.      Uchwałę nr 209/1038/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 15 czerwca
2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 11/50/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia "Sposobu, trybu złożenia wniosku, terminów rozpatrywania wniosków oraz sposobu rozliczenia i kontroli realizacji zadania dotowanego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tarnowskich Górach".

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2010-03-12

Wyświetleń: 1182

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-03-12

« POWRÓT

WYDRUK