» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2010r.

Tytuł:  Uchwała nr 276/1368/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zaopiniowania harmonogramu likwidacji gospodarstwa pomocniczego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach Auto Land Service.

Symbol: 276/1368/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1378/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie budowy szybkiej linii kolejowej łączącej MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

Symbol: 276/1378/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1377/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2009.

Symbol: 276/1377/2010

Załączniki:
1) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2009 Typ: ODT, Rozmiar: 203.43 KB

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1370/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 276/1370/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 276/1370/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 66.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1369/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, budynków znajdujących się na działce gruntu nr 2059/1 o powierzchni 0,8898 ha, zapisanej w KW Nr 41945, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 54, na rzecz spółki Auto Land Service sp. z o. o., z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej

Symbol: 276/1369/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1367/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 276/1367/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1366/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tarnogórskim za 2009 rok.

Symbol: 276/1366/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1379/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, położonego w budynku w Nakle Śląskim przy ulicy Powstańców 2b.

Symbol: 276/1379/2010

Załączniki:
1) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Typ: DOC, Rozmiar: 44 KB

Data wprowadzenia: 2010-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1376/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego celem przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku z zakresu pomocy społecznej.

Symbol: 276/1376/2010

Data wprowadzenia: 2010-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 276/1373/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rok

Symbol: 276/1373/2010

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 276/1373/2010 Typ: ZIP, Rozmiar: 3.83 KB

Data wprowadzenia: 2010-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 276/1372/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 276/1372/2010

Załączniki:
1) Załaczniki do uchwąły nr 276/1372/2010 Typ: ZIP, Rozmiar: 5.23 KB

Data wprowadzenia: 2010-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała 276/1371/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 276/1371/2010

Załączniki:
1) Załączniki do uchwąły nr 276/1371/2010 Typ: ZIP, Rozmiar: 3.88 KB

Data wprowadzenia: 2010-03-22

WIĘCEJ »
POWRÓT