» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystapienie pokontrolne - Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola GoduliSymbol: Sko.0913-9/10

                                                                                Tarnowskie Góry, dnia 28 maja 2010 roku
SKO.0913-9/10


                                                                    SZANOWNA PANI
                                                                    dr Joanna Stomska
                                                                    Dyrektor
                                                                    Centrum Edukacji
                                                                    Ekonomiczno - Handlowej
                                                                    im. Karola Goduli


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę oraz realizacja zaleceń pokontrolnych" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na braku zatwierdzenia do wypłaty wydatków związanych z przedpłatą za zamówione przez Internet książki, czym naruszono art. 53 ust. 1 i art. 261ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.).
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-9/10, zobowiązuję do zatwierdzania do wypłaty wszystkich wydatków zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 39 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
     Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.


Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-05-28)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak   


Osoba wprowadzająca dokument: Małgorzata Adamczyk

Data wprowadzenia: 2010-06-11

Wyświetleń: 1523

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-06-11
Edycja dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-06-11
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK