» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich GórachSymbol: SKO.0913-23/10

Tarnowskie Góry, dnia 18 listopada 2010 roku


SKO.0913-23/10


SZANOWNY PAN
mgr inż. Eugeniusz Wesołek
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


         Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
         W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę, realizacji zaleceń pokontrolnych oraz realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1.klasyfikowaniu wydatków zakupu usługi miesięcznego dostępu do Portalu "Zamówienia Publiczne" w paragrafie 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 38, poz. 207).    
         W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-23/10, zobowiązuję do: 
1.prawidłowego klasyfikowania poniesionych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych       (Dz. U. z 2010 r., nr 38, poz. 207), a zwłaszcza do ujmowania wydatków związanych z zakupem usługi miesięcznego dostępu do Portalu "Zamówienia Publiczne" w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych" z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu.          
         Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

 

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-11-18)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2010-11-18

Data wprowadzenia: 2010-12-01

Wyświetleń: 1413

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2010-12-01

« POWRÓT

WYDRUK