» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 279/1401/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglinek

Symbol: 279/1401/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 279/1400/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych oraz umorzenia odsetek Panu Tomaszowi Kowalczyk zamieszkałemu w Nakle przy ul. Powstańców 2c/5.

Symbol: 279/1400/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 279/1399/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody Panu Janowi Richter, zamieszkałemu w Zbrosławicach przy ulicy Polnej 10, na odroczenie terminu zapłaty czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej na terenie Gminy Tarnowskie Góry, obręb Bobrowniki, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 279/1399/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 279/1398/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego, sprzętu informatycznego oraz środków transportu dla SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: 279/1398/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 279/1397/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie udzielenia zgody na bezpłatne używanie Logo Powiatu Tarnogórskiego przez Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w celu umieszczenia w zestawieniu z logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Moja firma - przepis na sukces"

Symbol: 279/1397/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 279/1396/2010 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kalety zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia szkoły policealnej w Kaletach

Symbol: 279/1396/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 279/1395/2010 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kalety zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia zasadniczej szkoły zawodowej w Kaletach

Symbol: 279/1395/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 279/1394/2010 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kalety zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego w Kaletach.

Symbol: 279/1394/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 279/1393/2010 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kalety zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia liceum ogólnokształcącego w Kaletach

Symbol: 279/1393/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 279/1392/2010 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kalety zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia technikum uzupełniającego w Kaletach

Symbol: 279/1392/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 279/1391/2010 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kalety zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia technikum w Kaletach.

Symbol: 279/1391/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 279/1390/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XLVI/433/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych prze osoby prawne lub fizyczne

Symbol: 279/1390/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 279/1390/2010 Typ: LAPX, Rozmiar: 131.43 KB

Data wprowadzenia: 2010-04-08

WIĘCEJ »
POWRÓT