» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 283/1425/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 255/1298/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia umowy spółki "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach oraz wyrażenie zgody na objęcie w niej udziałów

Symbol: 283/1425/2010

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 283/1425/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 105 KB

Data wprowadzenia: 2010-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1424/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ożarowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tąpkowicach

Symbol: 283/1424/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1423/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia zgody na używanie Logo Powiatu Tarnogórskiego przez Panią Ewę Wachowiak w celu umieszczenia logo w pracy dyplomowej, której jest autorem

Symbol: 283/1423/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1422/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia zgody na używanie herbu Powiatu Tarnogórskiego przez Panią Ewę Wachowiak w celu umieszczenia herbu w pracy dyplomowej, której Pani Wachowiak jest autorem

Symbol: 283/1422/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1421/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie zawarcia z Panią Klaudią Zyśk umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: 283/1421/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1420/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału zadań związanych z realizacją uchwał XLIX sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 283/1420/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1419/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, położonego w budynku w Radzionkowie przy ulicy Sikorskiego 7b/II.

Symbol: 283/1419/2010

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 42.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1418/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia treści ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Gminie Świerklaniec, obrębie Nakło, karta mapy 2, wraz ze sprzedażą budynków i budowli usytuowanych na przedmiotowych nieruchomościach

Symbol: 283/1418/2010

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 95 KB
2) Załącznik nr 2 Typ: DOC, Rozmiar: 85 KB

Data wprowadzenia: 2010-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1417/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2c

Symbol: 283/1417/2010

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 283/1417/2010 Typ: XLS, Rozmiar: 48.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 283/1412/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej udzielenia odpowiedzi na wezwanie złożone przez Kancelarię Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Zawadzkiem, reprezentowaną przez radcę prawnego Pana Marka Sztęborowskiego, w imieniu związków zawodowych, do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XLVIII/444/2010 Rady Powiaty w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.

Symbol: 283/1412/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1411/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2009".

Symbol: 283/1411/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-23

WIĘCEJ »
POWRÓT