» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2010 roku

Tytuł:  Uchwała Nr 285/1431/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia rzeczowych składników majątku trwałego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Tarnogórski

Symbol: 285/1431/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-23

WIĘCEJ »
POWRÓT