» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały zarządu Powiatu z dnia 5 maja 2010r.

Tytuł:  Uchwała nr 289/1454/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Centrum Kultury Śląskiej" - przebudowa budynku Zamku w Nakle Śląskim, przy ul. Parkowej 1 wraz z infrastrukturą techniczną - Etap I

Symbol: 289/1454/2010

Data wprowadzenia: 2010-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 289/1453/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie na "Centrum Kultury Śląskiej" - przebudowa budynku Zamku w Nakle Śląskim, przy ul. Parkowej 1 wraz z infrastrukturą techniczną - Etap I

Symbol: 289/1453/2010

Data wprowadzenia: 2010-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 289/1452/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie podziału zadań związanych z realizacją uchwał L sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 289/1452/2010

Data wprowadzenia: 2010-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 289/1451/2010 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych z siedzibą w Kaletach w przy ul. Rogowskiego 43.

Symbol: 289/1451/2010

Data wprowadzenia: 2010-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł: 

Data wprowadzenia: 2010-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 289/1449/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Kaletach, ul. Rogowskiego 43.

Symbol: 289/1449/2010

Data wprowadzenia: 2010-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 289/1448/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum nr 11 z siedzibą w Kaletach, ul. Rogowskiego 43

Symbol: 289/1448/2010

Data wprowadzenia: 2010-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 289/1447/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43.

Symbol: 289/1447/2010

Data wprowadzenia: 2010-05-18

WIĘCEJ »
POWRÓT