» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 maja 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 292/1465/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej przyznającej nagrody za najlepsze prace spośród wszystkich nadesłanych prac pisemnych na Konkurs "Ojciec fundamentem rodziny".

Symbol: 292/1465/2010

Data wprowadzenia: 2010-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 292/1466/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 292/1466/2010

Data wprowadzenia: 2010-05-18

WIĘCEJ »
POWRÓT