» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 maja 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 294/1471/2010/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego, tj. I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej Curie w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie, Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie, Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach, Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach, Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach, Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach, Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń, Domu Pomocy Społecznej w Miedarach, Domu Pomocy Społecznej w Łubiu, Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach.

Symbol: 294/1471/2010

Data wprowadzenia: 2010-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 294/1470/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym składników majątku ruchomego, będącego własnością Powiatu Tarnogórskiego na rzecz spółki pracowniczej Auto Land Service sp. z o. o.

Symbol: 294/1470/2010

Załączniki:
1) I Wykaz Typ: ZIP, Rozmiar: 15.65 KB
2) II Wykaz Typ: ZIP, Rozmiar: 12.02 KB

Data wprowadzenia: 2010-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 294/1469/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 266/1795/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia "Zasad przeprowadzania likwidacji ruchomości zbędnych do realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: 294/1469/2010

Data wprowadzenia: 2010-06-02

WIĘCEJ »
POWRÓT