» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja LIV z dnia 29.06.2010r.

Tytuł:  Uchwała Nr LIV/496/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 rokuw sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu powiatu tarnogórskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi.

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 55.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LIV/497/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/458/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego.

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 30.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LIV/495/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 66.5 KB
2) 2 Typ: XLS, Rozmiar: 149 KB

Data wprowadzenia: 2010-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LIV/501/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego na kąpielisku strzeżonym nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie letnim 2010 roku

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 25 KB

Data wprowadzenia: 2010-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LIV/500/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 24.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LIV/499/201 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku z wyodrębnieniem nowej ulicy księdza Sylwestra Antosza z dotychczasowej ulicy Wierzbowej w Kaletach.

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 23 KB

Data wprowadzenia: 2010-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LIV/498/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Kalety na pokrycie kosztów kontynuacji kształcenia uczniów zlikwidowanego Technikum nr 11 w Kaletach.

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 30.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LIV/494/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska i jego kontrolach na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2009 roku.

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 26 KB

Data wprowadzenia: 2010-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LIV/493/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Powiatu w Tarnowskich Górach do rozpatrzenia skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach złożonej przez Państwo Adolfa i Józefę Kot, oraz przekazania skargi zgodnie z właściwością do rozpatrzenia Wojewodzie Śląskiemu.

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 34 KB

Data wprowadzenia: 2010-07-01

WIĘCEJ »
POWRÓT