» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 lipca 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 305/1533/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach poprzez wniesienie wkładu w formie środków pieniężnych i wyrażenia zgody na objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach nowych akcji przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: 305/1533/2010

Data wprowadzenia: 2010-07-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 305/1532/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie: upoważnienia Członka Zarządu Powiatu - Pani Krystyny Kosmali do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we Wspólnocie Mieszkaniowej w Nakle przy ul. Powstańców 2c

Symbol: 305/1532/2010

Data wprowadzenia: 2010-07-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 305/1531/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Bożeny Krztoń - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 305/1531/2010

Data wprowadzenia: 2010-07-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 305/1530/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie zmiany do Uchwały nr 303/1525/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Stefana Nawary - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Symbol: 305/1530/2010

Data wprowadzenia: 2010-07-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 305/1529/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie podziału zadań związanych z realizacją uchwał LIV sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 305/1529/2010

Data wprowadzenia: 2010-07-08

WIĘCEJ »
POWRÓT