» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 306/1542/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach

Symbol: 306/1542/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1541/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie zmiany do Uchwały nr 303/1525/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Szajer - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Symbol: 306/1541/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1540/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 306/1540/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1539/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 168/1202/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu działania Inkubatora Przedsiębiorczości" i przyjęcia "Cennika usług świadczonych przez Inkubator Przedsiębiorczości".

Symbol: 306/1539/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1538/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej "Projektu budowlanego sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wyspiańskiego z ul. Opolską w Tarnowskich Górach"

Symbol: 306/1538/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1537/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg gminnych niektórych ulic położonych na obszarze Miasta Radzionków

Symbol: 306/1537/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1536/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych niektórych ulic położonych na obszarze Miasta Radzionków

Symbol: 306/1536/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1535/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych dróg na terenie miasta Radzionków

Symbol: 306/1535/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1534/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych dróg na terenie miasta Radzionków.

Symbol: 306/1534/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-04

WIĘCEJ »
POWRÓT