» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2010 roku

Uchwała nr 307/1547/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr LII/481/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43.Symbol: 307/1547/2010

Uchwała nr 307/1547/2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia 16 lipca 2010 roku

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr LII/481/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 maja 2010 r. w  sprawie likwidacji  VII Liceum Ogólnokształcącego  z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr LII/481/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 maja 2010 r. w  sprawie likwidacji  VII Liceum Ogólnokształcącego  z siedzibą w Kaletach,       ul. Rogowskiego 43.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 307/1547/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lipca 2010 roku

 

 

 

Uchwała nr  ............../2010

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia  ................... 2010 roku

 

 

w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały
Nr LII/481/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 maja 2010 r. w  sprawie likwidacji  VII Liceum Ogólnokształcącego  z siedzibą w Kaletach, ul. Rogowskiego 43.

 

 

 

Na podstawie art.85, ust. 1 i 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego NP/II/0911/220/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku stwierdzającym nieważność Uchwały Nr LII/481/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 maja 2010 r. w  sprawie likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Kaletach, ul. Rogowskiego 43 złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 


§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-08-04

Wyświetleń: 1182

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-08-04

« POWRÓT

WYDRUK