» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2010 roku

Uchwała nr 307/1552/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Niebylskiej - Naczelnikowi Wydziału Gospodarki MieniemSymbol: 307/1552/2010

Uchwała nr 307/1552/2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia 16 lipca 2010 roku

 

   w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Niebylskiej - Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem

 

Na podstawie art. 96, art. 98 i art. 106 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 64, Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) art. 32 ust. 1  oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2001r., Nr 142, poz.1592 z późn.zm.)

 

Zarząd Powiatu

Uchwala:

 

§1

 

Udzielić pełnomocnictwa  Pani Joannie Niebylskiej - Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem, legitymującej się dowodem osobistym  ............, do składania oświadczeń woli, w tym wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej, wraz z prawem głosu, wspólnie z Członkiem Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, w sprawach dotyczących reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego, jako właściciela nieruchomości wspólnej, we wspólnotach mieszkaniowych:

1)      dotyczących nieruchomości położonych w Nakle przy ul. Powstańców 2a, 2b i 2c, obejmujących kolejno działki gruntu:

-      nr 345/8 o pow. 0,2400 ha, zapisanej w KW nr 87196 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,

-      nr 344/8 o pow. 0,2404 ha, zapisanej w KW nr 87198 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,

-      nr 343/8 o pow. 0,2400 ha, zapisanej w KW nr 58530 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,

2)      dotyczących nieruchomości położonych w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b, obejmującej działkę gruntu nr 1744/23 o pow. 0,3680 ha, zapisanej w KW nr 70593 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

 

§2

 

Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia podjęcia uchwały, do dnia odwołania pełnomocnictwa.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-08-04

Wyświetleń: 1112

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-08-04

« POWRÓT

WYDRUK