» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 309/1560/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglinek

Symbol: 309/1560/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 309/1559/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim

Symbol: 309/1559/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 309/1558/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie - Sołectwo Bibiela

Symbol: 309/1558/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 309/1557/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/462/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 309/1557/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-04

WIĘCEJ »
POWRÓT