» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2010 roku

Uchwała nr 309/1557/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/462/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Symbol: 309/1557/2010

Uchwała nr 309/1557/2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia 22 lipca 2010 roku

 

 

 

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/462/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia  30 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.)

 

 

 

Zarząd  Powiatu

u c h w a l a :

  

§ 1

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/462/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku  w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu
Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-08-04

Wyświetleń: 1087

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-08-04

« POWRÓT

WYDRUK