» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 sierpnia 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 317/1612/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym dla Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24

Symbol: 317/1612/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 317/1611/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do projektów zmiany planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Kalety

Symbol: 317/1611/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 317/1610/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglinek

Symbol: 317/1610/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 317/1609/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków

Symbol: 317/1609/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 317/1608/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Gminie Tarnowskie Góry, obrębie: Bobrowniki Śląskie, karta mapy 2d1 PR.

Symbol: 317/1608/2010

Załączniki:
1) Wykaz Typ: XLS, Rozmiar: 38.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 317/1607/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości treści wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 317/1607/2010

Załączniki:
1) Wykaz Typ: DOC, Rozmiar: 75.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 317/1606/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/460/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, budynków znajdujących się na działce gruntu nr 2059/1 o powierzchni 0,8898 ha, zapisanej w KW Nr 41945, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 54, na rzecz spółki Auto Land Service sp. z o. o., z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej

Symbol: 317/1606/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 317/1605/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/479/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie realizacji projektu "Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole" w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Symbol: 317/1605/2010

Załączniki:
1) Regulamin Typ: DOC, Rozmiar: 243 KB

Data wprowadzenia: 2010-08-25

WIĘCEJ »
POWRÓT