» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 319/1617/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w likwidacji w Tarnowskich Górach za pierwsze półrocze 2010 roku

Symbol: 319/1617/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 319/1617/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 roku Typ: PDF, Rozmiar: 529.48 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 319/1622/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rok

Symbol: 319/1622/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 319/1622/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 roku Typ: PDF, Rozmiar: 127.75 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 319/1621/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacynych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 319/1621/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 319/1621/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 roku Typ: PDF, Rozmiar: 613.02 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 319/1620/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 319/1620/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 319/1620/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 roku Typ: PDF, Rozmiar: 396.18 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 319/1619/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za pierwsze półrocze 2010 roku

Symbol: 319/1619/2010

Załączniki:
1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2010 roku Typ: PDF, Rozmiar: 4176.51 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 319/1616/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 roku.

Symbol: 319/1616/2010

Załączniki:
1) Sprawozdanie finansowe Typ: PDF, Rozmiar: 556.94 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 319/1618/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Józefa Korpaka, Starosty Powiatu Tarnogórskiego, do reprezentowania Zarządu Powiatu na posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników spółki "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach"

Symbol: 319/1618/2010

Data wprowadzenia: 2010-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 319/1615/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości treści wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 319/1615/2010

Załączniki:
1) Załącznik nr 319/1615/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 85 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 319/1614/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie: przekazania w formie umowy darowizny mienia ruchomego stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, znajdującego się we władaniu Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach, na rzecz Gminy Kalety

Symbol: 319/1614/2010

Data wprowadzenia: 2010-10-04

WIĘCEJ »
POWRÓT