» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 września 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 324/1644/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 września 2010r. w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2011 roku pomocy finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Orzechowskiej w Radzionkowie".

Symbol: 324/1644/2010

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 324/1643/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 września 2010r. w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2011 roku pomocy finansowej Gminie Ożarowice na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu drogi gminnej G-34 - ul. Wolności i Piłsudskiego w Pyrzowicach".

Symbol: 324/1643/2010

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 324/1642/2010 arządu Powiatu w Tarnowskich Górach dnia 20 września 2010 roku sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/281/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na ponowne użyczenie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 26 C, w Tarnowskich Górach dla Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

Symbol: 324/1642/2010

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 324/1641/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 września 2010 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno - Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach.

Symbol: 324/1641/2010

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 324/1640/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 września 2010 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach, której przedmiotem będą budynki usytuowane na nieruchomości położonej przy ul. Opolskiej 21.

Symbol: 324/1640/2010

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 324/1639/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 września 2010 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zawarcia nowego porozumienia z Wojewodą Śląskim na prowadzenie niektórych zadań z zakresu spraw paszportowych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 324/1639/2010

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
POWRÓT