» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 325/1650/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/514/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31.08.2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na realizacje wydatków bieżących Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 325/1650/2010

Załączniki:
1) Uchwała 325/1651/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 103.23 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1651/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/458/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 325/1651/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 325/1651/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 175.28 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1653/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 325/1653/2010

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1652/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2010r. w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2011 roku pomocy finansowej Gminie Tworóg na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Tworóg".

Symbol: 325/1652/2010

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1649/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2010r. w sprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości położonych w budynku Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach oraz w budynku Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 325/1649/2010

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 70.5 KB
2) Załącznik nr 2 Typ: DOC, Rozmiar: 80 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1648/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Symbol: 325/1648/2010

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 93.5 KB
2) Załącznik nr 2 Typ: DOC, Rozmiar: 98.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
POWRÓT