» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja LVII z dnia 28.09.2010r.

Tytuł:  Uchwała Nr LVII/528/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego na lata 2001 - 2015 poprzez przyjęcie Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022.

Załączniki:
1) 2 Typ: DOC, Rozmiar: 481 KB
2) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 28.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR LVII/526/2010 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia zasad umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego i jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 1994.87 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR LVII/527/2010 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku z wyodrębnieniem nowej ulicy Księdza Sylwestra Antosza z dotychczasowej ulicy Wierzbowej w Kaletach

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 219.44 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVII/520/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2011 roku pomocy finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Orzechowskiej w Radzionkowie"

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 28.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVII/519/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2011 roku pomocy finansowej Gminie Ożarowice na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu drogi gminnej G-34 - ul. Wolności i Piłsudskiego w Pyrzowicach".

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 28 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVII/518/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach, której przedmiotem będą budynki usytuowane na nieruchomości położonej przy ul. Opolskiej 21

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 25 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVII/517/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno - Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach.

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 25.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVII/521/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2011 roku pomocy finansowej Gminie Tworóg na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Tworóg".

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 28.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVII/525/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zawarcia nowego porozumienia z Wojewodą Śląskim na prowadzenie niektórych zadań dotyczących spraw paszportowych przez Powiat Tarnogórski.

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 27 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVII/529/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/490/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie likwidacji Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ulicy Opolskiej 21 w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 40 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVII/530/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą: Przedsiębiorstwo "NOVA" Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21 A.

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 40 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVII/531/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie uznania skargi wniesionej przez Pana Henryka Bonka Radnego Rady Miejskiej w Bytomiu na Starostę Tarnogórskiego, dotyczącej utrudniania wykonywania mandatu radnego Rady Miejskiej w Bytomiu, za bezzasadną.

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 36 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVII/532/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łubiu na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu.

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 36 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVII/ 523/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/514/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na realizację wydatków bieżących Powiatu Tarnogórskiego.

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 28.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVII/522/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Załączniki:
1) 2 Typ: XLS, Rozmiar: 132 KB
2) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 44 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVII/516/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/281/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na ponowne użyczenie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 26 C w Tarnowskich Górach dla Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 60 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVII/524/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/458/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego.

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 36 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-06

WIĘCEJ »
POWRÓT